Podmienky používania

Celý obsah zverejnený na tomto webe spadá pod ochranu autorských práv. Nedovolené používaní hociktorej časti webu a obsahu sa považuje za porušenie autorských práv a je žalovateľné.

V nasledujúcom texte sú vysvetlené podmienky, za ktorých sa získavajú a používajú informácie, ktoré používateľ doručil prostredníctvom formuláru.
Ak nesúhlasíte s obsahom nasledujúceho textu, prosíme aby ste v žiadnom prípade nezanechávali svoje informácie na tomto webe.
Cieľ získavania informácií prostredníctvom formuláru je nadviazať kontakt s používateľom, aby sme sa medzi sebou informovali o aktivitách, ktoré vykonávame.
Všetky doručené informácie od používateľa smieme používať pre potreby informovania, oznamovania a propagácie o produktoch a aktivitách, ktoré vykonávame. Používateľ súhlasí s tým, že mu periodicky zasielame informácie o našich aktivitách.
Všetky informácie o používateľoch sú prísne tajné a dostupné sú len osobám, pre ktoré sú informácie nutné pre výkon ich práce.
Ani v jednom prípade nedáme ani neodhalíme informácie používateľov tretím osobám. Výnimka z uvedeného je náhľad zo strany oprávnených služieb výkonných a súdnych orgánov Chorvátskej republiky, pre potreby vyšetrovacích činností na základe platného súdneho rozkazu.
Pravidelne dávame používateľom možnosť výberu o použití ich informácií, vrátane možnosť, či si želajú alebo neželajú, aby sa ich informácie vymazali zo zoznamov, ktoré sa používajú pre marketingové kampane.

Politika koláčikov (cookies)

Aby internetová stránka správne fungovala a aby sa ju mohla zdokonaľovať s cieľom zlepšenia vašej možnosti vyhľadávania, je potrebné minimálne množstvo informácií (cookies) uložiť na váš počítač. Viac ako 90% internetových stránok používa koláčiky a podľa pravidiel Európskej únie sú povinné vyžiadať si povolenie používateľa. Používaním tejto internetovej stránky súhlasíte s používaním koláčikov, ktorých zablokovaním aj naďalej môžete používať túto stránku, ale nejaké jej možnosti nebudú funkčné.

Čo je koláčik?

Koláčik je informácia uložená na osobný počítač v momente prehliadania internetovej stránky, ktorú ste navštívili. Koláčiky umožňujú jednoduchšie používanie tak, že ukladajú Vaše nastavenia pre internetovú stránku (jazyk alebo adresa) a pri znovuotvorení ich znova aktivujú. Týmto spôsobom sú informácie prispôsobené Vašim potrebám a zvyklostiam pri spôsobe používania.
Od jednoduchých informácií o nastavení, koláčiky môžu uložiť aj veľké množstvo osobných informácií (meno, e-mail adresa), pre ktoré Vy musíte dať prístup. Ak ste im to Vy neumožnili, koláčiky nemôžu pristúpiť datotékam vo Vašom počítači. Aktivity ukladania a odosielania koláčikov sú Vám neviditeľné, pritom môžete v nastaveniach vybraného internetového prehliadača vybrať možnosť schválenia/odmietnutia požiadavky na ukladanie koláčikov, vymazanie uložených koláčikov a iné aktivity spojené s používaním koláčikov.

Ako znefunkčniť koláčiky?

Vypnutím koláčikov nedovoľujete ich ukladanie na vlastnom počítači. Nastavenia koláčikov sa môžu konfigurovať a meniť vo vybranom internetovom prehliadači. Aby ste videli nastavenia, vyberte si prehliadač, ktorý používate (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 a 8 a Operu alebo Safari (stránky v angličtine). Ak znefunkčníte koláčiky, nebudete môcť používať niektoré funkcie internetových stránok.

Čo sú dočasné koláčiky?


Dočasné koláčiky alebo koláčiky zadania (session cookies), sa odstraňujú z vášho osobného počítača v momente zatvárania internetového prehliadača, v ktorom ste si prezerali internetovú stránku. S pomocou týchto koláčikov ukladajú stránky dočasné informácie.

Čo sú stále koláčiky?

Stále alebo uložené koláčiky zostávajú na Vašom osobnom počítači aj po zatvorení internetového prehliadača. S pomocou týchto koláčikov internetové stránky ukladajú informácie, aby Vám uľahčili používanie. Napríklad, internetové stránky, ktoré vyžadujú vpísanie mena a hesla si ''zapamätajú'' váš zápis, ktorý sa zobrazí pri každej novej návšteve. Stále koláčiky zostanú zaznamenané na počítači dňami, mesiacmi alebo rokmi.

Čo sú koláčiky prvej strany?


Koláčiky prvej strany prichádzajú z internetovej stránky, ktorú si prezeráte a môžu byť dočasné alebo stále. Týmto spôsobom internetové stránky ukladajú informácie, ktoré Vám uľahčia používanie pri každej novej návšteve tej istej internetovej stránky.

Čo sú koláčiky tretej strany?

Koláčiky tretej strany na Váš počítač prichádzajú z iných webových miest, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke, ktorú si prezeráte. To sú napríklad pop-up inzeráty, a koláčiky tu majú za úlohu sledovania internetových stránok na reklamné účely.

Používa táto web stránka koláčiky?

Áno, táto internetová stránka používa koláčiky, aby Vám umožnila jednoduchú a lepšiu používateľskú skúsenosť.

Aké koláčiky používa táto web stránka?

• Dočasné koláčiky (Session cookies) – to sú koláčiky, ktoré sa automaticky vymažú pri zatváraní internetového prehliadača, v ktorom pracujete
• Stále koláčiky (Persistent cookies) – to sú koláčiky, ktoré zostanú ''zaznamenané'' vo vašom internetovom prehliadači až kým neuplynú alebo kým ich sami ručne nevymažete. Získané informácie sú anonymné a neobsahujú vaše súkromné informácie
Sú na web stránke koláčiky tretej strany?

Existuje niekoľko vonkajších systémov, ktoré Vám ukladajú obmedzené koláčiky a ich nezadala táto internetová stránka. Limitované koláčiky slúžia na nerušené používanie možností, ktoré používateľom zabezpečujú jednoduchý prístup k obsahu. Táto stránka umožňuje:
• Meranie návštevnosti
Stránka používa Google Analytics - servis na meranie navštevovanosti. Ak si želáte znemožniť ukladanie koláčikov zo strany tohto servisu, zablokujte ich na nasledujúcom linku: Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatočné informácie pre vypínanie koláčikov

Existuje niekoľko internetových stránok pre vypínanie ukladania koláčikov pre rôzne servisy. Viac informácií si prečítajte na nasledujúcich linkoch:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/