Podmínky používání

Veškerý obsah zveřejněný na tomto webu podléhá ochraně autorských práv. Nepovolené používání jakékoliv části webu a obsahu je považováno za porušení autorských práv a je žalovatelné.
V následujícím textu jsou vysvětleny podmínky, za kterých se získávají a využívají údaje, které uživatel doručil pomocí formuláře.
Pokud nesouhlasíte s obsahem dalšího textu, prosíme, abyste v žádném případě nenechávali své údaje na tomto webu.
Účel získávání údajů pomocí formuláře je vytvořit kontakt s uživatelem, abychom se vzájemně informovali o aktivitách, které vykonáváme.

Všechny dodané informace od uživatele můžeme využívat pro potřeby informovanosti, oznamování a propagace o výrobcích a aktivitách, které poskytujeme. Uživatel souhlasí, že mu pravidelně posíláme informace o našich aktivitách.
Všechny údaje o uživatelích se přísně uchovávají a jsou k dispozici jen osobám, kterým jsou tyto údaje potřebné k vykonávání práce.
V žádném případě nepředáme ani neodhalíme údaje uživatele třetím osobám. Z uvedeného tvoří výjimku náhled ze strany kompetentních služeb výkonné a soudní moci Chorvatské republiky, pro potřeby vyšetřovacích činností na základě platného soudního nařízení.

Pravidelně dáváme uživatelům možnost výběru o využití jejich údajů, včetně možnosti rozhodnutí chtějí li, nebo ne, aby se jejich údaje odebrali ze seznamů, které se využívají k marketingovým kampaním.
Politika cookies

Aby internetová stránka správně fungovala a aby se mohla rozvíjet za účelem zlepšování vašich možností vyhledávání, je potřeba minimální množství informací (cookies) uložit do vašeho počítač. Více než 90% internetových stránek využívá praxi „cookies“ a dle pravidel Evropské unie jsou povinni požádat o souhlas uživatele. Používáním této internetové stránky souhlasíte s použitím „cookies“, zablokováním „cookies“ můžete i dále prohlížet stránku, ale některé její funkce nebudou dostupné.

Co je „cookie“?
Cookie je informace uložena do osobního počítače v okamžiku prohlížení internetové stránky, kterou jste navštívili. Cookies umožňují jednodušší používání vzhledem k tomu, že ukládají Vaše nastavení pro internetovou stránku (jazyk nebo adresa) a při opakovaném otevření jej zase aktivují. Tímto způsobem jsou informace přizpůsobeny Vašim potřebám a obvyklému způsobu užívání.
Od jednoduchých informací o nastavení, mohou cookies uložit i velký počet osobních informací (jméno, e-mailová adresa), ke kterým jim musíte povolit přístup. Pokud jim to neumožníte, poté cookies nemohou přistoupit k databázím ve Vašem počítači. Aktivity ukládání a posílání cookies jsou neviditelné, ovšem v nastavení vašeho zvoleného internetového prohlížeče si můžete zvolit možnost schválení/zamítnutí požadavku o ukládání cookies, mazání uložených cookies a další aktivity spojené s využíváním cookies.
Jak deaktivovat cookies?
Vypnutím cookies nedovolujete jejich ukládání na vlastním počítači. Nastavení cookies se mohou konfigurovat a měnit ve vybraném internetovém prohlížeči. Abyste viděli nastavení, zvolte si prohlížeč, který používáte ((Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 a Operu nebo Safari (stránky v angličtině)). Pokud deaktivujete/zakážete cookies, nebudete mít možnost využívat některé funkce internetových stránek.

Co jsou dočasné cookies?
Dočasné cookies neboli session cookies se odstraňují z vašeho osobního počítače v okamžiku uzavření internetového prohlížeče, ve kterém jste si prohlíželi internetovou stránku. S pomocí těchto cookies strany ukládají dočasné údaje.

Co jsou stálé cookies?
Stálé neboli uložené cookies zůstávají na Vašem osobním počítači i po uzavření internetového prohlížeče. S pomocí těchto cookies ukládají internetové stránky údaje, aby se Vám usnadnilo používání. Například – internetové stránky, které vyžadují zadání uživatelského jména a hesla si „zapamatují“ Vaše zadání, které se bude objevovat při každé další vaší návštěvě. Stálé cookies zůstanou na počítači uchovány několik dní, měsíců nebo let.

Co jsou cookies první strany?
Cookies z první strany přicházejí z internetové stránky, kterou si prohlížíte a mohou být dočasné nebo stálé. Tímto způsobem internetové stránky ukládají údaje, které Vám usnadní používání při každé nové návštěvě této internetové stránky.

Co jsou cookies třetí strany?

Cookies třetí strany přicházejí na Váš počítač z druhých webových míst, které se nacházejí na internetové stránce, kterou si prohlížíte. Jedná se např. o pop-up inzeráty a cookies mají úkol sledování internetových stránek za účelem inzerce.

Používá tato webová stránka cookies?

Ano, tato internetová stránka používá cookies, aby Vám zajistila jednodušší a lepší uživatelskou zkušenost.

Jaké cookies používá tato webová stránka?
  • Dočasné cookies (Session cookies) – jedná se cookies, které se automaticky odstraní při zavření internetového prohlížeče, ve kterém pracujete.
  • Stálé cookies (Persistent cookies) – jedná se o cookies, které zůstávají „zaznamenané“ ve vašem internetovém prohlížeči, dokud nevyprší nebo dokud je sami ručně nevymažete. Získané informace jsou anonymní a nezahrnují vaše soukromé údaje. 
Jsou na webové stránce cookies třetí strany?

Existuje několik vnějších servisů, které Vám ukládají omezené cookies a které nejsou z naší internetové stránky. Limitované cookies slouží k nerušenému používání možností, které uživatelům zajišťují jednoduchý přístup k obsahu. Tato stránka umožňuje:
  • Měření návštěvnosti
Strana využívá Google Analytics - servis k měření návštěvnosti. Pokud si přejete zakázat ukládání cookies ze strany této služby, zakažte je na následujícím odkazu: Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Další informace týkající se zakázání cookies

Existuje několik internetových stránek pro vypnutí ukládání cookies pro různé služby. Více informací si přečtěte na následujících odkazech:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/