Poradenství


Poradenství v nemovitostech
Našim klientům radíme ve všech aspektech obchodování s nemovitostmi, ať už se jedná o klienty, kteří prodávají, respektive kupují nemovitost pro osobní potřebu či se jedná o investory do bytových nebo komerčních nemovitostí.
Analyzujeme pro Vás trh, abychom Vás seznámili se skutečným stavem a pohybem na trhu.

Pokud se rozhodnete pro koupi pozemku a stavbu nemovitosti, bytové nebo komerční, jsme Vám k dispozici v celém tom – pro někoho i traumatickém – procesu. Získání souhlasu a vyřízení potřebných povolení je dost složitá práce, která v kombinaci s různými procesy a administrativními bariérami může celou cestu ztížit. Během let práce jsme právě při vyřizování různých povolení získali potřebné znalosti a zkušenosti, jak co nejsnáze dojít do cíle.