Poradenstvo


Poradenstvo o nehnuteľnostiach
Našim klientom poradíme vo všetkých aspektoch obchodovania s nehnuteľnosťami, či už sa jedná o klientov, ktorí predávajú teda kupujú nehnuteľnosť pre osobné potreby alebo sú investormi stavebnej či obchodnej nehnuteľnosti.

Analyzujeme pre Vás trh, aby sme Vás oboznámili so skutočným stavom a pohybmi na trhu.

Ak sa rozhodnete pre kúpu pozemku a stavbu nehnuteľnosti, stavebnej alebo obchodnej, sme Vám k dispozícií v tomto celom, pre niekoho aj traumatickom procese. Získavanie súhlasov a získanie všetkých potrebných povolení je dosť komplikovaný proces, ktorý v kombinácií s rôznymi prekážkami a administratívnymi bariérami môžu znepríjemniť cestu. Počas rokov práce práve pri získavaní rôznych povolení sme získali potrebné skúsenosti ako je najľahšie dosiahnuť cieľ.