Právne služby


Právne služby v obchodovaní s nehnuteľnosťami
Hlavnou prioritou v našom podnikaní je právna ochrana našich klientov, ktorú ponúkame v spolupráci s našimi právnikmi. Do toho spadá kompletná právna služba od začiatku teda preverenia dokumentácie až po kúpu - predaj, teda zápisu vlastníctva do pozemkových kníh na súde a zmeny vlastníctva v Katastri.

Pre našich klientov Riba d.o.o. vykonáva:

  • preverenie dokumentácie (list vlastníctva, pôdorys polohy, stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, potvrdenie o vykonanom stave…)
  • zhotovenie Zmluvy o kúpe a predaji, a predbežnej zmluvy ak je potrebná
  • návrh na zápis práva vlastníctva na súde
  • zmenu vlastníctva v Katastri
  • daňové priznanie
  • zmenu vlastníctva hodín na odpočet elektriny, vody ako aj všetkých ostatných komunálnych služieb