Pravne usluge


Pravne usluge u poslovanju nekretninama
Glavni prioritet u našem poslovanju je pravna zaštita naših klijenata koju nudimo u suradnji s našim odvjetnicima. U to spada kompletna pravna usluga od početka, odnosno provjere dokumentacije pa sve do kraja kupoprodaje, odnosno uknjižbe vlasništva u zemljišnim knjigama u sudu i promjene posjeda u Katastru.

Za naše klijente Riba d.o.o. obavlja:

  • provjeru dokumenata (vlasnički list, položajni nacrt, posjedovni list, građevinska dozvola, uporabna dozvola, uvjerenje o izvedenom stanju…)
  • izradu Kupoprodajnog ugovora, i predugovora, ukoliko je potreban
  • Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva u sudu
  • Promjenu posjeda u Katastru
  • Poreznu prijavu
  • Izmjenu vlasništva brojila struje, vode kao i svih ostalih komunalnih usluga