Sprostredkovanie


Sprostredkovanie v obchodovaní s nehnuteľnosťami
Riba d.o.o. sprostredkuje kúpu a predaj, prenájom alebo výmenu nehnuteľností medzi dvoma stranami. Vykonávame všetky činnosti prezentácie nehnuteľnosti na trhu, aby sme spojili predávajúceho a kupujúceho teda, aby sme vykonali službu sprostredkovania.
Má sa za to, že agentúra vykonala základné služby sprostredkovania keď umožnila spojenie medzi predávajúcim a kupujúcim teda odviedli kupujúceho na obhliadku nehnuteľnosti alebo organizovala stretnutie medzi kupujúcim a predávajúcim vo veci vyjednávaniu o uzatvorení zmluvy o kúpe a predaji.

Predaj nehnuteľnosti je často veľmi ťažké rozhodnutie a veľké množstvo klientov nie je oboznámené s procesmi pri kúpe a predaji. Naše skúsenosti v tejto oblasti Vám pomôžu, aby ste ľahšie a jednoduchšie prešli cez túto fázu života.

Pre majiteľov nehnuteľností, teda predávajúcich, Riba d.o.o. vykonáva nasledujúce:

 • Obhliadka a fotografovanie nehnuteľnosti
 • odhad nehnuteľnosti, teda názor o trhovej hodnote nehnuteľnosti
 • oboznámenie predávajúceho so všetkými zákonnými povinnosťami
 • vykonávame kontrolu dokumentácie, ak sú nedostatky upozorňujeme predávajúceho a poradíme ako opraviť dokumentáciu o nehnuteľnosti
 • prezentácia nehnuteľnosti na web stránke agentúry ako aj na portáloch v Chorvátsku a v zahraničí
 • snažíme sa v čo najkratšom termíne nájsť klienta/kupujúceho nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti je rozhodnutie výnimočne vážne pre budúcnosť, či už sa jedná o nehnuteľnosť, ktorá má byť Vašim budúcim domom alebo ktorú budete používať občasne alebo na dovolenku. Pre Vás ako kupujúceho je toto výnimočne náročný proces a pre nás ako sprostredkovateľa veľká výzva. S našimi skúsenosťami Vás určite bezpečne a hladko prevedieme cez celý proces. Pomôžeme Vám pri výbere Vašej novej nehnuteľnosti podľa Vašich želaní, potrieb a možností. Po samotnom rozhodnutí o kúpe, je pre nás veľmi dôležité, aby sme vedeli finančné limity s ktorými disponujete, aby sme vedeli lokalitu, ktorá Vám vyhovuje ako aj veľkosť a typ nehnuteľnosti. S pomocou týchto kritérií Vám odporučíme nehnuteľnosti, ktoré by Vám mohli vyhovovať, pomôžeme Vám pri rozhodovaní a prevedieme Vás cez celý proces samotnej kúpi.

Pre klientov, ktorí hľadajú nehnuteľnosť, teda kupujúcich, Riba d.o.o. vykonáva nasledujúce:

 • ponúkame veľký výber všetkých druhov nehnuteľností na web stránke agentúry a špecializovaných portáloch
 • nachádzame nehnuteľnosti, ktoré vyhovujú Vašim požiadavkám a rozpočtu
 • prezentujeme nehnuteľnosti v našej kancelárií
 • oboznamujeme Vás so všetkými zákonnými povinnosťami, ktoré máte ako kupujúci nehnuteľnosti
 • odvedieme klientov do terénu na obhliadku nehnuteľnosti
 • v spolupráci s našimi právnikmi zabezpečujeme právne služby a bezpečnosť
 • kupujúcim pozemkov zabezpečujeme služby geodeta a projektanta a spolupracujeme vo všetkých procesoch pri príprave ako aj pri samotnej stavbe
 • kupujúcim až domov zabezpečujeme služby firmy špecializované na čistenie a starostlivosť o nehnuteľnosť a tiež úpravu záhrad