Zprostředkování


Zprostředkování v obchodu s nemovitostmi
Riba d.o.o. zprostředkovává při koupi a prodeji, pronájmu nebo výměně nemovitostí mezi dvěma stranami. Provádíme všechny činnosti pro prezentaci nemovitosti na trhu, abychom spojili prodávajícího a kupujícího, respektive, abychom realizovali zprostředkovací službu.
Za základní zprostředkovací služby je považováno, když agentura umožnila kontakt mezi prodávajícím a kupujícím, respektive odvedla kupujícího na prohlídku nemovitostí nebo organizovala setkání mezi kupujícím a prodávajícím za účelem jednání o uzavření kupní a prodejní smlouvy.

Prodej nemovitosti je často těžké rozhodnutí a velký počet klientů není seznámen s procesy samotné koupě a prodeje. Naše zkušenosti v této práci Vám pomohou, abyste co jednodušeji prošli tuto životní fázi.

Pro majitele nemovitostí, respektive prodávající nabízí Riba d.o.o. následující:

 • prohlídka a fotografování nemovitosti
 • odhad nemovitosti, respektive názor o tržní hodnotě nemovitosti
 • seznámení prodávajícího se všemi zákonnými povinnostmi
 • provádíme kontrolu dokumentace, pokud jsou nějaké nedostatky, upozorníme prodávajícího a poradíme, jak upravit dokumentaci nemovitosti
 • prezentace nemovitosti na webové stránce agentury, na portálech v Chorvatsku i v zahraničí
 • snažíme se v co nejkratší lhůtě najít klienta/kupujícího nemovitosti

Koupě nemovitosti je rozhodnutí mimořádně důležité pro budoucnost, ať už se jedná o nemovitost, která bude Vaším budoucím domovem nebo o nemovitost, kterou budete využívat jen občas či pro odpočinek. Pro Vás jako kupujícího je to mimořádně komplikovaný proces a pro nás jako zprostředkovatele je to velká výzva a s našimi zkušenostmi Vás provedeme bezpečně a hladce celým postupem. Pomůžeme Vám při výběru Vaší nové nemovitosti v souladu s Vašimi přáními, potřebami a možnostmi. Po samotném rozhodnutí o koupi, je pro nás důležité, abychom věděli, jakým finančním rámcem disponujete, abychom věděli, která lokalita Vám vyhovuje, stejně tak i velikost a typ nemovitosti. S pomocí těchto kritérií Vám doporučíme nemovitosti, které by Vám mohly vyhovovat a pomůžeme Vám při Vašem rozhodnutí a provedeme Vás celým procesem koupě.

Pro klienty, kteří hledají nemovitost, respektive kupující, zajišťuje Riba d.o.o. následující:

 • nabízíme velký výběr všech typů nemovitostí na webové stránce agentury a na specializovaných portálech
 • vyhledáváme nemovitosti, které vyhovují Vašim požadavkům a rozpočtu
 • prezentuje nemovitosti v naší kanceláři
 • seznámíme Vás se všemi zákonnými povinnostmi, které máte jako kupující nemovitosti
 • doprovázíme klienty v terénu při prohlídce nemovitosti
 • ve spolupráci s našimi advokáty zajišťujeme právní služby a bezpečnost
 • kupujícím pozemků zajišťujeme služby geodeta a projektanta a účastníme se všech procesů při přípravě i při samotné stavbě
 • kupujícím domů zajišťujeme služby firmy specializované na čištění a údržbu nemovitosti a údržbu zahrady