Právní služby


Právní služby při obchodování s nemovitostmi
Hlavní priorita v našem obchodování je právní ochrana našich klientů, kterou nabízíme ve spolupráci s našimi advokáty. Sem patří kompletní právní služby od začátku, respektive prověření dokumentace až do ukončení procesu koupě a prodeje, respektive zaknihování vlastnického práva v pozemkových knihách na soudu a změna držitele v Katastru.

Pro naše klienty Riba d.o.o. zajišťuje:

  • prověření dokumentace (list vlastnictví, nákres pozice, stavební povolení, kolaudační povolení, Potvrzení o provedeném stavu…)
  • zpracování Kupní a prodejní smlouvy, Smlouvy o smlouvě budoucí, pokud je potřeba
  • Návrh na zaknihování vlastnického práva u soudu
  • Změnu držení v Katastru
  • Daňové přiznání
  • Změnu vlastníka měřiče elektřiny, vody a všech ostatních komunálních služe